HD300 EXTECH เครื่องวัดความเร็วลม Thermo-Anemometer

 

 

 

เครื่องวัดความเร็วลม รุ่น HD300 แบรนด์ EXTECH

Thermo-Anemometer

 

คุณสมบัติ

  • EXTECH HD300 อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์วัด อุณหภูมิ พื้นผิวจากระยะไกล 932 ° F (500 ° C)
  • จอแสดงผลพร้อมป้องกันการไหลของอากาศ ใน CFM/CMM หรือ ความเร็วลม และ อุณหภูมิ
  • ง่ายต่อการตั้งค่าขนาดพื้นที่ ( ตร. ซม. ) จะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่องสำหรับการใช้พลังงานในครั้งต่อไป