PCE-007 PCE เครื่องวัดความเร็วลม Anemometer

 

 เครื่องวัดความเร็วลม รุ่น PCE-007 แบรนด์ PCE

Anemometer

 

คุณสมบัติ

 • วัดความเร็วลม และ อุณหภูมิ อากาศ
 • มีซอฟต์แวร์การถ่ายโอนข้อมูล
 • ใช้งานง่าย 
 • ปิดเครื่องอัติโนมัติ

 

ข้อมูลทางเทคนิค

 • ช่วงการวัด
  • m/s 0.0 to 45.0
  • feet/min 0.0 to 8800
  • knots 0.0 to 88.0
  • km/h 0.0 to 140.0
  • mph 0.0 to 100.0
  • °C  0.0 to 45.0
  • m³/min 0.0 to 999,900
 • ความละเอียด
  • ความเร็วลม 0.01 m/s
  • อุณหภูมิ ของอากาศ 0.2°C
  • เครื่องวัด ความเร็วลม 0.001 to 100 
 • ความแม่นยำ 
  • ความเร็วลม ±3% ±0.1
  • อุณหภูมิ ของอากาศ ±1°C
 • สภาพการใช้งาน
  • Anemometer 0 to 50°C / <80% r.h.
  • Side wheel 0 to 60°C / <80% r.h.
 • แบตเตอรี่ 9V
 • ขนาด  88 x 168 x 26.2mm
 • น้ำหนัก 350g