PM25Inspeedเครื่องวัดความเร็วลม

เครื่องวัดความเร็วลม

เครื่องวัดความเร็วลม รุ่น PM25

เครื่องวัดความเร็วลม รุ่น PM25 แบรนด์ Inspeed 

 

 

VORTEX POLE MOUNT

 

คุณสมบัติ

  • มีจอแสดงผล Vortex 
  • ช่วงความเร็วคือ ประมาณ 5 ถึงประมาณ 150 ไมล์ต่อชั่วโมง
  • มีคุณภาพสูง
  • ตรวจสอบข้อกำหนดเซ็นเซอร์ลมละเอียด
  • มีแบตเตอรี่จะใช้งานต่อเนื่องประมาณ 1,000 ชั่วโมง