เครื่องวัดความเร็วลม 45160

45160

 

เครื่องวัดความเร็วลม อุณหภูมิและความชื้น รุ่น 45160 แบรนด์ EXTECH  

3-in-1 Humidity, Temperature and Anemometer 

  • แสดงอุณหภูมิ และ ความเร็วลม หรือ ความชื้นสัมพัทธ์
  • วัดอุณหภูมิ สูงถึง 2,372 °F (1,300 °C) โดยใช้ โพรบ Type K (TP870)
  • มีฟังก์ชั่น สูงสุด, ต่ำสุด, ค้างค่า
  • ปิดเครื่องอัตโนมัติ
  • เซนเซอร์ตอบสนองรวดเร็ว

คุณลักษณะเฉพาะ

Measurements

Range

Resolution

Basic Accuracy (Full Scale)

Air Velocity:

     
ft/min (feet per minute):
m/s (meters per second):
km/h (kilometers per hour):
MPH (miles per hour):
knots (nautical miles per hour):
Temperature (thermistor):

80 to 5910 ft/min
0.4 to 30m/s
1.4 to 108km/h
0.9 to 67MPH
0.8 to 58.3 knots
32 to 122°F
0 to 50°C

10ft/min
0.1m/s
0.1km/h
0.1MPH
0.1knots
0.1°F
0.1°C

±3%
±3%
±3%
±3%
±3%
±2.5°F
±1.2°C

Humidity:
% Relative Humidity:
Temperature (thermistor):


10 to 95%RH
32 to 122°F
0 to 50°C

0.1%RH
0.1°F
0.1°C

±4%RH of reading
±2.5°F
±1.2°C

Temperature (Type K):
 

-148 to 2,372°F
-100 to 1,300°C

0.1°F
0.1°C

±(1%+2°F) of reading
±(1%+1°C) of reading

Power:

9V battery

   
Dimensions:

Meter: 6.1" x 2.4" x 1.3"
(156 x 60 x 33mm)

 

Vane: 1.2" (31mm)

Weight:

5oz (160g)