407113/EXTECH เครื่องวัดความเร็วลม ANEMOMETER

เครื่องวัดความเร็วลม รุ่น 407113

เครื่องวัดความเร็วลม รุ่น 407113

เครื่องวัดความเร็วลม รุ่น 407113 แบรนด์ EXTECH

ANEMOMETER

คุณสมบัติ

 • แสดงการไหลของอากาศ (CFM) หรือความเร็วลมและอุณหภูมิ
 • ใบพัดโลหะทนทานต่ออุณหภูมิสูงถึง 175 องศาฟาเรนไฮต์ (80 องศาเซลเซียส) และความเร็วลมถึง 6890 ฟุต/นาที
 • การไหลของอากาศแสดงใน 3 โหมด : ค่าแบบฉับพลัน จนถึง 20 จุดค่ากระแสเฉลี่ย หรือ 2/3 ของค่าเฉลี่ย
 • บันทึก และเรียกคืนค่า ต่ำสุด,สูงสุด
 • สามารถค้างค่าและปิดอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
 • ใบพัดโลหะพร้อมสายยาว 3.9 ฟุต , ใช้ถ่านอัลคาไลน์ 9V
 • ขนาด : 7 x 2.9 x 1.3 นิ้ว (178 x 74 x 33 มม.)
 • น้ำหนัก : 1.6 ปอนด์ (0.7 กิโลกรัม)

ข้อมูลจำเพาะ 

ความเร็วลม m/s (เมตร/วินาที)

 • ช่วง 0.5 ถึง 35 m/s 
 • ความละเอียด : 0.01 m/s 
 • ความถูกต้อง : ±2% rdg

ความเร็วลม ft/min (ฟุต/นาที)

 • ช่วง 100 ถึง 6890 ft/min 
 • ความละเอียด : 1 ft/min 
 • ความถูกต้อง : ±2% rdg

ความเร็วลม MPH (ไมล์/ชั่วโมง)

 • ช่วง 1.1 ถึง 78.3 MPH 
 • ความละเอียด : 0.1 MPH 
 • ความถูกต้อง : ±2% rdg

ความเร็วลม knots (นอต)

 • ช่วง 1.0 ถึง 68 knots 
 • ความละเอียด : 0.1 knots 
 • ความถูกต้อง : ±2% rdg

ความเร็วลม km/h (กิโลเมตร/ชั่วโมง)

 • ช่วง 1.8 ถึง 126 km/h 
 • ความละเอียด : 0.1 km/h 
 • ความถูกต้อง : ±2% rdg

Temperature (อุณหภูมิ)

 • ช่วง 32 ถึง 175 องศาฟาเรนไฮต์ (0 ถึง 80 องศาเซลเซียส) 
 • ความละเอียด : 0.1 องศา ความถูกต้อง : ±1.5 องศาฟาเรนไฮต์ (±0.8 องศาเซลเซียส)

การไหลของอากาศ

 • CFM = ft³/min : ช่วง 0 ถึง 999,900 CFM ความละเอียด : 0.001
 • CMM = m³/min : ช่วง 0 ถึง 999,900 CMM ความละเอียด : 0.001