เครื่องวัดความเร็วลม แบบ Hotwire 850024

850024

เครื่องวัดความเร็วลม รุ่น 850024 แบรนด์ SPER SCIENTIFIC

Hot Wire Anemometer SD Card Logger 

 

SPER SCIENTIFIC 850024 วัดค่าความเร็วลม และอุณหภูมิ Type K หรือ J บันทึกข้อมูลลงการ์ดความจำ (SD Card) เมือหน่วยความจำเต็ม ก็เพียงแค่เปลี่ยนการ์ดก็สามารถใช้งานต่อได้ SD Card ถอดเปลี่ยนหรือนำไปเสียบกับ PC คอมพิวเตอร์ได้ง่าย สะดวก ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำหรือ SD Card สามารถจัดรูปแบบข้อมูลไปยัง Excel ได้โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์และสายเคเบิล ใช้หน่วยความจำได้หลากหลาย ในแต่ละชุดข้อมูลจะมี วันที่, เวลา, ความเร็วลม และอุณหภูมิ มีฟังก์ชั่นบันทึกค่าสูงสุด, ต่ำสุด ฟังกค์ชั่นค้างค่าการอ่าน, ปิดเครื่องอัตโนมัติ, เตือนแบตเตอรี่ต่ำ เครื่องวัดความเร็วลม มีความแม่นยำสูง ตอบสนองได้รวดเร็ว และมีหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ง่ายต่อการอ่าน

คุณลักษณะเฉพาะตัว เครื่องวัดความเร็วลม

 • ช่วงการวัด
  • Ft/min 40 ถึง 3940
  • Knots 0.4 ถึง 38.8
  • m/S 0.2 ถึง 25.0
  • Km/H 0.7 ถึง 72.0
  • mph 0.5 ถึง 44.7
  • Type K -58 ถึง 2372°F; -50 ถึง 1300°C
  • Type J -58 ถึง 2012°F; -50 ถึง 1100°C
  • Air Temp. 32 ถึง 122°F; 0 ถึง 50°C
 • ค่าความละเอียด
  • Ft/min 1
  • Knots 0.01 ถึง 0.1
  • m/S 0.01 ถึง 0.1
  • Km/H 0.01 ถึง 0.1
  • mph 0.01 ถึง 0.1
  • Type K 0.1
  • Type J 0.1
  • Air Temp. 0.1
 • ค่าความแม่นยำ
  • Ft/min ±(1%+20 fpm) fs
  • Knots ±(1%+0.2 Knots) fs
  • m/S ±(1%+0.1 m/S) fs
  • Km/H ±(1%+0.3 Km/h) fs
  • mph ±(1%+0.2 mph) fs
  • Type K ±(0.4% + 1°C) fs
  • Type J ±(0.4% +1.8°F) fs
  • Air Temp. 1.5°F; 0.8°C
  • dim: 7" × 2¾" × 2" (177 × 68 × 45 mm).
  • weight: 1 lb (460 g).